Nyheter
Jobb
Bostäder
Studier
Regionen
Öresunbiz
Om bron

.


MANNEN SOM VAR FÖRE SIN TID - TYCHO BRAHE

A MAN BEFORE HIS TIME - TYCHO BRAHE

Copyright I & B Söderberg / Sund1 / Swedensite © 2000.

--

 


Sida1
Evenemang
Mat-dryck
Handel
Nöjen-fritid
Resvägar

Hotell-camp

.


Copyright © 2000 Sund1

Tycho Brahe i sitt Observatorium Stjärneborg / Staellaborg 1590.

Tycho Brahe in his observatory Stjärneborg / Staellaborg 1590.


Tycho Brahe 1546-1601 räknas som grundaren av den moderna astronometrin och en av den moderna astronomins fäder. Han var född på Knutstorp i Skåne den danska provins som numer tillhör Sverige.

Tycho Brahe 1546-1601 is known as the founder of modern astrometry and one oft the importent "fathers" of modern astronomy. He was born in Knutstorp in Skåne, wich in that time was a Danish province.


Copyright © 2000 Sund1

Stjärneborg / Stellaborg, observatorium år 1602.

The observatory Stjärneborg / Staellaborg 1602.


Copyright © 2000 Sund1
Uranienborg enligt en teckning ur Tycho Brahes Mechanica från fr år 1602.

Uranienborg, drawing from Mechanica Tycho Brahe 1602. 

 

Nyheter
Jobb
Bostäder
Studier
Regionen
Öresunbiz
Om bron

.

År 1584 uppförde Tycho Brahe sitt berömda observatorium kallat Stjärneborg på sin egendom Uranienborg på ön Ven i Öresund.

In the year 1584 Tycho Brahe was able to established his famous and in it´s time a modern observatory called Stjärneborg on his property Uranienborg situated on the island Ven in Öresund.

 

Sida1
Evenemang
Mat-dryck
Handel
Nöjen-fritid
Resvägar

Hotell-camp

.
 

GEFION OCH GYLFE. En version av en gammal saga.

GEFION AND GYLFE. A version of an old saga.

Copyright © :2000 Iss Kaun / Inger Lin Söderberg-Lidbeck. / Swedensite.

 

Nyheter
Jobb
Bostäder
Studier
Regionen
Öresunbiz
Om bron

.


 

 

Enligt Danmarks och Sveriges karta har Själland nästan samma form som Mälaren. Det finns en gammal saga som berättar hur det gick till när Mälaren (Lögr) blev till och Själland blev till.

The map of Denmark and Sweden shows us similarities between the shapes of Själland and lake Mälaren (Lögr). An old saga tells us the story about how it happened, once upon a time..

 

Asaguden Oden flyttade till en ö som nu heter Fyn. Den plats där han bosatte sig kallades Odense.

Oden the asagod moved to the island which nowadays is called Fyn. The place there he's settled was thereafter named Odense.

 

 

När Asynjan Gefion med den vackra sångrösten ville gifta sig med Odens son Skjold. sände Oden Gefion norrut över Öresund. Där skulle hon försöka beveka kung Gylfe för att ge henne en bit land..

When Gefion, the singing asynja, wanted to be married to Sjold, the son of Oden, Oden asked her to find more land. He therefore sent her to the north side of Öresund to the land of king Gylfe.

 

Gefion sjöng för kung Gylfe tills han veknade och lovade henne ett så stort stycke land som hon kunde plöja under en enda natt.

Gefion pleased kung Gylfe with her singing and made him give her a promise. The king allowed Gefion to take so much land as she was able to plough during one night.

 

Gefion begav sig till Jotunheim (Norge) och skaffade sig fyra söner med en av de starkaste av de norska jättarna. Därefter skyndade hon sig tillbaka till Sverige kung Gylfes land.

Gefion went to Joutheimin (Norway) and gave birth to fours sons. The father of her sons were one of the strongest Norwegian giants. Thereafter Gefion hurried back to the land of the Swedish king Gylfe.

 

Gefion förvandlade sina söner till oxar som hon lät plöja under en hel natt. Det land hon plöjde fick oxarna dra ut i havet . Jorden blev Själland och den grop som uppstod efter plöjningen fylldes med vatten och kallades Lögr (Mälaren). Gefion levde därefter lyckligt gift i alla sina dagar med Skjold på Själland.

Gefion transformed her sons to oxen and commanded them to plough the whole night long. The ploughed land mass was thereafter drawn into the water of Öresund. The land Geifion and her sons established was Själland. The hard work of Gefion and her sons resulted in a deep hole, which soon was filled up with water and called Lögr (Mälaren).
Geifion lived thereafter happily married to Skjold for the rest of her life.

 Copyright Iss Kaun / ILSL / Swedensite-Southhill. © 2000

Sida1
Evenemang
Mat-dryck
Handel
Nöjen-fritid
Resvägar

Hotell-camp

.