Nyheter
Jobb
Bostäder
Studier
Regionen
Business
Öresundsbron

.


I Öresundsregionen
har människor bott och verkat allt sedan inlandsisen drog sig tillbaka. Det vittnar de många lämningarna av gamla boplatser om. Under flera årtusenden var det som nu är Skåne och Danmark ett sammanhängande landområde. Öresund och bälten uppkom genom landsänkning för omkring 7000 år sedan.
Nu finns åter fast förbindelse - men av annat slag, genom människors envisa strävan..

HISTORIA KRING SUNDET

Copyright text sammanställning och bilder
Inger Lin Söderberg-Lidbeck och Björn Söderberg

Sund1 / Swedensite © 2000-2001


PLATSER MED MINNEN FRÅN STENÅLDERN

Rönneberga backar beläget nordost om Landskrona. Grupp med stora grahvögar som kan ha byggts över gånggrifter och hälleskistor från från yngre stenåldern eller över skelettgravar från bronsåldern.


PLATSER MED MINNEN FRÅN BRONSÅLDERN

Kiviksgraven, kungagrav belägen vid Kivik söder om Kristianstad ca 3000 år gammal.

Järrestad i närheten av Simrishamn, en av Skånes mest intressanta hällristningar.

Skegriedösen beläget söder om Malmö. Stenkammargrav ca 3000 år gammal.

PLATSER MED MINNEN FRÅN JÄRNÅLDERN

Vätteryd i närheten av Hässleholm. Omfattande gravfält med 375 resta stenar från yngre järnåldern.

Gudahagen i Näsum belägen nordost om Kristianstad och norr om Sölvesborg. Gudahagen är ett inhägnat gravfält från yngre järnåldern. I närheten finns även ett kärr kallat Kyrkekurre som troligen har varit offerplats under forntiden.

 


Sida1
Evenemang
Restauranger
Shopping
Kultur-fritid
Resvägar

Hotell-camp

.

Nyheter
Jobb
Bostäder
Studier
Regionen
Business
Om bron

.PLATSER MED MINNEN FRÅN VIKINGATID

Ale stenar. Sveriges största skeppssättning även kallad Kåsebergaskeppet. Platsen belägen ca 2 mil öster om Ystad. Stenarna restes troligen under vikingatiden, men det finns olika uppfattningar om skeppsättningens ålder och funktion.


 

Sida1
Evenemang
Mat-dryck
Butiker
Nöjen-fritid
Resvägar

Hotell-camp

.

Nyheter
Jobb
Bostäder
Studier
Regionen
Business
Om bron

.Historisk sammanfattning fortsätter efter hövding- och kungalängd.

Hövdingar och kungar i Skåneland, Danmark och Sverige.


 
Gudahagen i Näsum är en begravningsplats från yngre järnålder, den tid då hövdingarna regerade. Begravningsplatsen är inhägnad av upprättstående stenar. De har tidiagare varit 250 till antalet.

"The Gods grove" in Näsum dating from The Late Iron Age consists of a quadratic structure with uppright stones. Inside the structure the dead has been buried.

Foto: B Söderberg copyright Swedensite / Sund1 © 2000


 
Den gamla 1000-års eken vid Bosjökloster. Kanske började den växa under Erik Ejegods tid. Bosjökloster var ett av den rika lundakyrkans jordagods.

The old oak-three still standing in the park of Bosjökloster. Maybe it begun to grow in the days of Erik Ejegod. Bosjökloster belonged to the wealthy church of Lund.

Foto: B Söderberg copyright Swedensite / Sund1 © 2000


Sida1
Evenemang
Mat-dryck
Butiker
Nöjen-fritid
Resvägar

Hotell-camp

.

Nyheter
Jobb
Bostäder
Studier
Regionen
Business
Om bron

.Valdemar Atterdag lät ersätta den gamla träborg som bevakade sundet med en stenfästning. Kärnan i Helsingborg utgör resterna av den borg som Valdemar Atterdag lät uppföra.Foto: B Söderberg copyright Swedensite / Sund1 © 2000


 
Glimmingehus uppfördes av riksamiralen och riksrådet Jens Holgersen Ulfstand. Byggnaden som var avsedd som försvarsanläggning och bostad uppfördes 1499.

 

 


Foto: B Söderberg copyright Swedensite / Sund1 © 2000


Sida1
Evenemang
Mat-dryck
Butiker
Nöjen-fritid
Resvägar

Hotell-camp

.

 


Nyheter
Jobb
Bostäder
Studier
Regionen
Business
Om bron

. 

-----

(Foto: B Söderberg copyright Swedensite / Sund1 © 2000)-----

 

(Foto: B Söderberg copyright Swedensite / Sund1 © 2000)

 

 


Sida1
Evenemang
Mat-dryck
Butiker
Nöjen-fritid
Resvägar

Hotell-camp

.Copyright Sund1 © 2000-2001